Karppalan tila ja mylly

Karppalan tila sijaitsee Kainuun sydämessä, Ristijärven Uvan kyläkarppalanmylly_pieni2llä, noin 15 kilometrin päässä kuntakeskuksesta luoteeseen. Karppala ja sen naapurina sijaitseva Virpilä muodostavat yhteisen, peilikuvamaisen pihapiirin, jonka läheisyydessä on useita vanhoja rakennuksia. Päärakennuksen takana avautuva maasto laskee loivasti kohti Torvenjokea ja -koskea. Torvenjoen rannalla sijaitsee vanhan hierinkivimyllyn paikalle rakennettu ja koskesta käyttövoimansa saava turbiinimylly vuodelta 1915. Myllyn läheisyydessä sijaitsee hierinkivimyllyn ajoilta peräisin oleva myllylato. Pitkämatkalaiset saivat tarvittaessa yösijan Karppalan tilavan pirtin lattialta.

Kainuun puromyllyt Museoviraston sivuilla

Ristijärven kirkko, tapuli ja pappila

Ristijärven tasavartinen ristikirkko on vuosilta 1806-1807 ja kellotapuli vuodelta 1840. Kirkko on Kainuun vanhin ympärivuotisesti toimiva kirkko. Ristijärven pappilan vanhin osa on vuodelta 1807. Rakennusta on laajennettu vuonna 1823. Kainuun vanhin pappilarakennus on edelleen virkakäytössä. Rakennuksessa on säilynyt kuitenkin arvokas pappilamainen yleisilme. Kirkko, tapuli ja pappila yhdessä seurakuntakeskuksen ja ympäröivän maiseman kanssa muodostavat Kainuussa ainutlaatuisen pappilamiljöön.

Ristijärven kirkko

ristijärven_kirkko_pieni

Savijoen mylly

Savijoen Mylly sijaitsee Ristijärven Pyhännänkylän Savijoentiellä. Kyseessä on 1900-luvun alkupuolella rakennettu kylän yhteinen siipiratasmylly. Myllysaunassa on aikoinaan asunut kaksi eri perhettä. Myllyrakennus ja myllysauna on peruskorjattu ympäristökeskuksen ja kyläyhdistyksen toimesta kesällä 2008.

Vanha kansakoulu ja maamieskoulu

Vanha kansakoulu ja maamieskoulu sijaitsevat kirkonkylässä lähellä kirkkoa. Molemmat rakennukset ovat ulkoisesti säilyttäneet hyvin rakentamisaikaisen asunsa. Vanha vuonna 1896 valmistunut koulu on Ristijärven vanhin koulurakennus ja se on rakennettu arkkitehti Josef Stenbäckin laatimien mallipiirustusten mukaan. Maamieskoulu on vuodelta 1930. Se on rakennettu kouluhallituksen tyyppipiirustuksin. Kaksi eriaikaista koulurakennusta muodostavat kyläkuvan kannalta historiallisesti mielenkiintoisen pihapiirin.

maamieskoulu1