Paikallismuseoiden hankeavustukset

Museovirasto myöntää avustuksia ei-ammatillisesti hoidetuille museoille. Avustusten tavoitteena on edesauttaa museoiden kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallinta sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Lisäksi avustuksia myönnetään paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Tarkemmat tiedot avustusten perusteista ja hakuajoista löytyvät Museoviraston sivuilta:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot

Opas paikallismuseoiden hankeavustusten hakemiseen:

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/paikallismuseot/ohjeet

Vapaaehtoistoimintaa museoissa

Vapaaehtoistoimijoiden työpanos paikallismuseoiden hyväksi on korvaamattoman tärkeä. Vinkkejä uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseen voi etsiskellä Suomen Ilmailumuseon tuottamasta julkaisusta:

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään

Vaikka kyseessä onkin ammatillisten museoiden näkökulmasta kirjoitettu opas, löytyy oppaasta varmasti vinkkejä myös paikallismuseoille.